Oplossingen

Waarom Project Server

Door een centrale oplossing, kunnen alle ideeën opgevangen worden. Ze kunnen dus niet verloren gaan. Alle ideeën die een eerste evaluatieronde overleven, worden aan objectieve criteria onderworpen. Op basis daarvan wordt een objectieve selectie gemaakt, die aansluit bij de strategische doelstellingen van de organisatie. Indieners van ideeën kunnen hun idee opvolgen en krijgen feedback wanneer het zou verworpen worden.

De ideeën die uitgroeien tot projecten, worden op een centrale plaats gepland. De planningen maken gebruik van een centrale pool van resources, zodat men onmiddellijk kan zien wanneer welke resources beschikbaar zijn om aan het project te werken. Ook kosten kunnen door middel van aan centrale tool beter opgevolgd worden.

Aangezien alle informatie in een centrale database gaat, is het ook perfect mogelijk op elk moment rapporten te trekken met real-time informatie. Database security zorgt er dan weer voor dat de informatie enkel kan geraadpleegd worden door de mensen die over de nodige toegangsrechten beschikken.

Een centraal platform voor documenten en andere informatie, met versiecontrole op alle veranderingen van deze documenten, zorgt ervoor dat iedereen op elk moment toegang heeft tot de laatste versie. Ook is de kans zeer klein dat informatie verloren gaat.

Tenslotte is de informatie via een gewone web browser (Internet Explorer ea) beschikbaar voor alle deelnemers aan projecten. Geen ingewikkelde inlogprocedures of een vreemde software, maar een Microsoft omgeving met SharePoint en Microsoft Project als gebruikersinterface.

Back to top