Oplossingen

Resource Management

Of nu gewerkt wordt in een project- of matrix organisatie, resources die worden ingezet op projecten moeten gepland worden.

Het moet gezegd dat een projectorganisatie vanuit dat standpunt vaak iets gemakkelijker werkt. Een projectmanager beschikt over een vast team dat hem voor de doorlooptijd van het project wordt toegewezen en waarover hij dus volledig kan beschikken.

Bij een matrixorganisatie worden dezelfde resources op verschillende projecten ingezet en is er dus een resource manager die de resources op de verschillende projecten toewijst.

Afhankelijk van de gekozen werking, zal deze resource manager zijn mensen aan de verschillende planningen toewijzen of heeft hij een eigen planning waarin hij de resources per project plant. De project manager weet dan wanneer hij over de resource beschikt en moet zijn planning daarop afstemmen. Omdat resources vaak schaars zijn, is een goede communicatie tussen resource en project manager noodzakelijk voor een optimale inzet van vooral de kritische resources. Naast een goede communicatie is hierbij ook een eenvoudig te raadplegen planning van zowel het project als de resources onmisbaar.

En dan is er niet alleen het planningsaspect. In een snel veranderende wereld, veranderen ook projecten en hun inhoud snel. Resources moeten dus tijdig opgeleid worden om te voldoen aan de nieuwste technologie├źn, methodologie├źn enz...
Een vroege inschatting van de toekomstige projecten en de nodige profielen en skills die daarbij van de resources worden gevraagd, kunnen mogelijke tekorten voorkomen, of ervoor zorgen dat geen nutteloze opleidingen worden voorzien.

Back to top