Oplossingen

Project Management Tools

Tools - Functioneel

De op te leveren “producten” van projecten noemt men “deliverables”. We kunnen 2 soorten deliverables onderscheiden: project deliverables en project management deliverables.

Project deliverables zijn de resultaten van het project. De producten die door middel van het project moeten vervaardigd worden, de objectieven die moeten gehaald worden.

Project management deliverables zijn de documenten, berekeningen, planningen, rapporten, enz... die in het kader van project management worden afgeleverd.

Afhankelijk van de methodologie die in een organisatie wordt toegepast, worden verschillende termen gebruikt, maar uiteindelijk is er een minimale set van deliverables nodig om een goed projectbeheer te voeren.

Organisaties met veel projecten beschikken meestal over een reeks modellen van documenten, rekenbladen en dergelijke. Deze modellen maken het eenvoudiger voor de project managers om volgens de standaarden van het bedrijf te werken en op uniforme wijze te rapporteren.

Tools - Technisch

De meest voor de hand liggende tools die door project managers worden gebruikt voor het opmaken van hun documenten, zijn Word, Excel en PowerPoint.

word
powerpoint
excel

 

Vaak wordt Excel ook nog gebruikt voor de opmaak en opvolging van planningen. Het intuitieve karakter en de grafische mogelijkheden van Excel laten toe om op eenvoudige wijze een soort planningsbord te maken.

Andere organisaties werken met MS Project als planningstool. Ook hier zijn de grafische mogelijkheden vaak de reden voor project managers om ermee te werken.

MS Project heeft naast het grafische aspect ook nog een uitgebreide reeks andere functionaliteiten die toelaten om projecten én resources in één planning te verenigen en vanuit verschillende oogpunten te bekijken. Echter de achterliggende algoritmes die niet altijd zichtbaar zijn, bezorgen de niet ervaren gebruikers een complexere en minder intuïtieve perceptie van de functionaliteiten.

De leercurve voor een gespecialiseerde planningstool is vaak groter dan voor Excel. Alleen al maar omwille van het feit dat zowat alle pc-gebruikers beschikken over een jarenlange ervaring met Excel.

 

Back to top