Oplossingen

Project Management

Wat is een project?

Een project kan omschreven worden als een unieke onderneming waarbij resources werken aan een gemeenschappelijk doel dat vooraf bepaald is en waarbij zij dit doel moeten bereiken binnen een gestelde termijn en vooraf bepaald budget.

De 3 basiselementen van een project zijn scope, kost en tijd. Voor de start van een project dienen zij alle drie vast te liggen. Een project is echter zelden een alleenstaand gegeven en kan door veranderende omstandigheden en onvoorziene wijzigingen op elk moment van koers veranderen.
Bij veranderingen zal het spanningsveld tussen de 3 elementen dan ook wijzigen en zo een impact hebben op de scope, het budget en/of de timing.

Waarom Project Management?

Onder project management wordt verstaan het bewaken en waar nodig bijsturen van de basiselementen van een project: tijd, scope en budget. Bij uitbreiding voegen we hier graag ook kwaliteit aan toe. Kwaliteit is het vierde element, dat het gevolg is van de 3 overige.

Een typisch project bestaat uit een aantal fases, ook wel de ‘project lifecycle’ genoemd. In zijn eenvoudigste vorm,bestaat die uit vier fasen:

Elke fase vereist een aantal project management activiteiten. De project manager is de persoon die deze activiteiten uitvoert.

  • Het plannen van de activiteiten en resource in functie van de scope en de nodige activiteiten.
  • Het opvolgen van de voortgang, timing en budget en het bijsturen ervan wanneer nodig.
  • Het projectteam aansturen en opvolgen
  • Opmaken van rapportering
  • Op regelmatige basis de status rapporteren aan de stakeholders van het project

Een project manager is bij voorkeur iemand met uitgesproken managementskills, eerder dan iemand met een technisch relevante achtergrond. Het gevaar bestaat namelijk dat iemand met een technische achtergrond zich verliest in de inhoud en te weinig aandacht heeft voor het beheersaspect.

Een tandem van een project manager en een inhoudelijk sterke teamleider is vaak een ideale combinatie voor succes.

De ideale project manager beschikt daarenboven over goede people managementen communicatieskills. Hij is de olie die het projectteam moet laten lopen en de brug naar de stakeholders. Hij is de ambassadeur van het project en moet zijn boodschap goed verkondigen, aangepast aan de gesprekspartner van het moment. Hij moet oplossingen (helpen) vinden bij problemen, hij moet zijn team positief aansturen en opvolgen, afspraken afdwingen en zowel goede als slechte boodschappen kunnen brengen.

Back to top